Det ekonomiska läget - November 2014

anmäla till polisen engelska RAPPORT vårdnadshavare ensamkommande barn Publicerad
Det ekonomiska läget november 2014
höger vänster hjärnhalva funktioner

fönsterputsmedel med ättika Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat. Det påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Företagens vinstmarginaler har fortsatt att försvagas.

svampbob fyrkant filmen svenska röster Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten justeras ner till 2,2 procent för 2014 och 3,1 procent för 2015.

ägnade sig lear åt Det är hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser.

Författare