Det ekonomiska läget – Prognosuppdatering juni 2014

fröken sverige kandidaterna 1993 RAPPORT hänga lampa över bord Publicerad

kärcher se 4002 pris Återhämtningen i omvärldsekonomin går som förväntat trögt och drivs till stor del av extraordinär expansiv penningpolitik. Den globala tillväxten väntas dock fortsätta stiga, främst drivet av en starkare konjunktur i de utvecklade ekonomierna. I Europa blir återhämtningen allt bredare och även södra Europa uppvisar nu positiva tillväxttal.

nominell ränta och effektiv ränta Tillväxten i svensk ekonomi var oväntat stark under det fjärde kvartalet 2013, mycket på grund av ett stort lagerbidrag. Under första kvartalet 2014 stagnerade dock BNP då en stark import innebar att nettoexporten föll. Indikatorer, däribland Svenskt Näringslivs företagarpanel, tyder nu på en tillfällig försvagning av framför allt näringslivets investeringar under det andra kvartalet i år. I takt med att omvärldsekonomin stärks ökar dock svensk export och företagens investeringar framöver.

granitens förskola sigtuna Svensk ekonomi växer med 2,2 procent 2014 och 3,3 procent 2015. Hushållens konsumtion är den största drivkraften bakom återhämtningen i svensk ekonomi.

Författare