Allt svårare för företag att hitta arbetskraft

spotify användare statistik PRESSMEDDELANDE bartender lön i timmen Publicerad

privata hyresvärdar öster växjö midsommar spikarna alnö Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Svårigheterna finns inom hela näringslivet och i hela landet. Det visar Svenskt Näringslivs nya  . 

förde sparkasse eckernförde ostlandstr öffnungszeiten Rekryteringsproblemen får allvarliga konsekvenser för många företag. Vart tredje företag uppger att problemen hindrat en planerad expansion.

duschhörna 70x90 priser – Att företag hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna växa och skapa välstånd, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv.

utbringa en skål på franska Andelen företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver har ökat kraftigt. För fyra år sedan svarade 53 procent av företagen som försökt att rekrytera att det varit svårt att hitta rätt kompetens. Idag har den andelen ökat till 72 procent, en ökning med 19 procentenheter.

hundfjället annex rum – Det här visar att dagens politik inte fungerar. För att förbättra kompetensförsörjningen krävs nu bland annat riktade satsningar som höjer utbildningarnas kvalitet och som gör att de bättre motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Det behövs även breda reformer som gör arbetsmarknaden mer öppen och inkluderande.

håkan bråkan och josef film Svårigheterna att hitta rätt kompetens visar att arbetskraftsinvandring fortsätter att fylla ett viktigt behov.

försvarsutbildarna nijmegen anmälan – Därför är det olyckligt att regeringen med stöd av LO vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Kompetensutvisningarna av människor som etablerat sig i Sverige och som har ett jobb måste upphöra. Det är orimligt att utvisa människor på grund av obetydliga misstag, säger Carina Lindfelt.

 

Läs hela rapporten

att operera på engelska